14062024

sobota, 20 leden 2024 00:00

Havárie kamionu s jalovičkami na D8

Tragická havárie kamiónu se zvířaty na dálnici D8, 17. ledna. Nářek a utrpení uvězněných zvířat v převráceném kamiónu trvalo mnoho hodin. Byly to jalovičky, převážené z Dánska do Maďarska.

 Od 2 h ráno, kdy se havárie stala, byly popadané a namačkané na sobě ve 2 patrovém přívěsu několik hodin. Teprve kolem 7 h ranní mohli hasiči zahájit jejich vyprošťování. To trvalo dalších 7 hodin.

Ke zvířatům v horním patře se museli hasiči doslova prořezat.

Z 34 zvířat byla podle dostupných informací asi polovina zraněná, 2 jalovičky zahynuly při havárii, jedna musela být uspána kvůli vážným zraněním. Zvířata byla v šoku, v bolesti. Byla vyprošťována i pomocí jeřábu (foto), nedokázala se hýbat ani vstát.

Zástupce hasičů nám uvedl, že se snažili poskytovat uvězněným jalovičkám v přívěsu vodu i v době čekání na příjezd techniky pro vyproštění a náhradního kamionu. Poté zvířatům ve spolupráci s veterináři poskytli další pití, odpočinek, případně zdravotní pomoc a snažili se je uklidnit.

Společnost pro zvířata zaslala v poledne 17. ledna žádost, aby přeživší zvířata, byla po poskytnutí akutní pomoci, přemístěna na několik dní do náhradní stáje pro zotavení, příslušné krajské veterinární správě. Jelikož zvířata nesměřovala do ČR, proslýchalo se, že zvířata by mohla pokračovat dál v cestě. Zvířata zraněná, stále v šoku, vyčerpaná naopak potřebují klid a zázemí pro odpočinek, regeneraci, ... některá mohou zemřít na vyčerpání a následky zranění i za několik hodin pro tragédii. Poslat takto vyčerpaná zvířata na další dlouhou cestu by bylo i porušením předpisů na ochranu zvířat během přepravy. Zjišťujeme další osud zvířat.

Tragédie je dalším příkladem strádání zvířat kvůli dálkovým transportům, nehumánnosti přístupu politiků, kteří několik desetiletí neudělali nic viditelného pro zastavení tohoto týrání zvířat.

Účel transportu jaloviček je sice uveden jako „chov" (předpokládáme, že jsou březí), ale i zde existují možnosti, jak zvířata ušetřit dálkové přepravy: přepravovat genetický materiál, přepravovat chovná zvířata jen v rámci sousedních zemí a na krátké vzdálenosti; zacházet se zvířaty jako s živými tvory a skutečně vymáhat a dodržovat předpisy na jejich ochranu proti týrání.

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST ZA ZASTAVENÍ KRUTÝCH TRANSPORTŮ ZVÍŘAT
účet Společnosti pro zvířata:
15 81 82 860/ 0300

https://stoptransport.cz/petice/


Děkujeme

Judit Laura K a Adéla

Společnost pro zvířata

Společnost pro zvířata je zapojena v evropských kampaních za zákaz dálkových transportů zvířat od 90. let, PDF. Po mnoha letech úsilí se podařilo prosadit nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Nařízení, bohužel, obsahuje řadu výjimek a jeho dodržování není v praxi vymáháno. Od té doby proběhlo několik celoevropských petičních akcí, jednání, soudních jednání (např. rozhodnutí Evropského soudního dvora o tom, že nařízení platí až do konce cesty nejen na hranice EU), aby nařízení a další předpisy zvířata skutečně chránily. Cílem je, aby místo zvířat byly na dlouhé vzdálenosti převáženy maso, jatečné půlky, genetický materiál. Nyní probíhá opět proces o změny nařízení 1/2005.