st30092020

pondělí, 21 říjen 2019 08:58

Jižní Čechy navštěvují nejčastěji Pražáci a Středočeši, z cizinců pak Němci a Rakušané

Nejčastějšími návštěvníky jižních Čech jsou Pražáci a Středočeši. Mezi cizinci, kteří si jihočeský region vybírají jako cílovou turistickou destinaci, pak převažují Němci a Rakušané. Vyplývá to z výsledků nedávno zveřejněné analytické studie Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

Analýza vychází z anonymizovaných dat získaných od mobilního operátora za celý rok 2018. „V loňském roce zamířilo na jih Čech bezmála 6,5 miliónu návštěvníků (turistů / vícedenních návštěvníků + výletníků / jednodenních návštěvníků) z tuzemska i zahraničí a to v poměru 53:47 ze sta ve prospěch domácích.

Více než 42,5 procenta z celkového počtu návštěvníků, téměř cirka 2,75 miliónu osob, přitom tvořili Pražáci, Středočeši, Němci a Rakušané,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Z celkových přibližně 3,4 miliónu domácích návštěvníků pocházel téměř každý druhý z Prahy nebo středních Čech (47,58 %). Mezi zahraniční klientelou se o více než třetinu všech návštěv postarali Němci a Rakušané (37,56 %). V rámci četnosti návštěv domácích i zahraničních návštěvníků vyplynulo z analýzy, že většina z nich navštívila kraj jednou za rok.

Délka pobytu v kraji činila u domácích i zahraničních turistů 1 – 2 noci. Nejvíce návštěv bylo dle předpokladu uskutečněno během letních prázdnin, v červenci a srpnu (podíl přes 35% celkových ročních návštěv). „Všechny nejpočetnější skupiny návštěvníků spojuje blízkost jihočeského regionu, jeho dobrá dostupnost a turistická nabídka. Pro obyvatele Prahy a okolí jsou jižní Čechy lokalitou vyhledávanou nejen jak k jednodenním výletům i víkendovým pobytům, tak i místem, kde rádi tráví svoji především letní dovolenou. Jejich oblíbenými lokalitami jsou je Šumava, Lipensko, Novohradsko a celá oblast podél Vltavy.

Němci a Rakušané dávají přednost kratším pobytům v příhraničních oblastech Šumavy, Lipenska, Novohradska a České Kanady. Obecně lze říci, že domácí hosté navštěvovali region častěji a strávili zde delší dobu než cizinci,“ konstatoval Polášek Vedoucí Oddělení blízkých trhů JCCR Ondřej Flemr v této souvislosti připomněl veletržní aktivity JCCR v Německu. S velkým zájmem se jihočeská expozice setkala například v lednu na veletrhu CMT ve Stuttgartu, který navštívilo více než čtvrt miliónu lidí, podobně jako v únoru na mnichovském veletrhu F.RE.E se 150 tisíci návštěvníky či na Freizeit,Touristik & Garten v Norimberku na přelomu února a března, kam dorazilo přibližně 100 tisíc lidí.

„Veletrhy v Německu přilákaly velké množství konkrétních zájemců o dovolenou v jižních Čechách. Potvrdilo se zde, že většina zájemců o dovolenou v jižních Čechách jak z Bavorska, tak i Bádenska-Würtenberska již náš region zná a hledají informace k opakované návštěvě, zajímají se o konkrétní lokality, atraktivity, zážitky a služby,“ poznamenal Flemr.

Hlavním úkolem studie bylo podle Poláška měření a analýza turistické návštěvnosti Jihočeského kraje na základě využití geolokačních signalizačních dat mobilního operátora. Měřenou destinací byl kraj prostřednictvím svých jedenácti turistických oblastí. České Kanady, Českobudějovicko-Hlubocka, Českokrumlovska, Lipenska, Novohradsko-Doudlebska, PíseckoBlatenska, PodKletí, Prácheňska, Šumavy, Toulavy a Třeboňska. Referenčním obdobím sběru dat byl celý rok 2018. JCCR tak získala velmi užitečná a unikátní data o typu, pohybu či původu turistů na jihu Čech a délce jejich turistických návštěv regionu v tomto období.

Průzkum byl realizován v rámci projektu Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály cestovního ruchu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Použitá metoda sběru geolokačních signalizačních dat patří vůbec k těm nejpřesnějším a celkové hodnoty jsou velmi blízké skutečné návštěvnosti, s chybovostí maximálně ± 3 procenta. Mobilní operátoři jsou schopni prostřednictvím anonymizovaných zbytkových dat z mobilní sítě měřit mobilitu osob v prostoru, a to jak u domácích obyvatel, tak u zahraničních návštěvníků.

Jedná se tak o objektivní a spolehlivou metodu nezávislou na chování lidí a nezatíženou zkresleními, která vznikají při terénních průzkumech a dotazníkových šetřeních. Metoda navíc dokáže vyloučit z měření rezidenty, pravidelně dojíždějící do analyzované destinace (především za prací), či dlouhodobě pobývající cizince v destinaci. Díky tomu vzniká velmi přesný přehled návštěvnosti související přímo s cestovním ruchem destinace.

Celá analýza je k dispozici na www.jccr.cz